MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

21.09.2023 16:00
0.49

NH3 (µg/m3) probni podaci

21.09.2023 16:00
6.93

SO2 (µg/m3) probni podaci

21.09.2023 16:00
5.76

NO2 (µg/m3) probni podaci

21.09.2023 16:00
3.46

pravna regulativa

prijava