MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
0.89

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
1.90

SO2 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
0.04

NO2 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
0.23

prijava