MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 02:00
2.63

NH3 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 02:00
2.54

SO2 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 02:00
1.84

NO2 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 02:00
0.00

pravna regulativa

prijava