MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 04:00
3.89

NH3 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 04:00
2.54

SO2 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 04:00
1.93

NO2 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 04:00
0.10

pravna regulativa

Molimo unesite e-mail adresu povezanu s vašim korisničkim računom. Vaše korisničko ime biti će poslano na e-mail adresu koju imamo zabilježenu.