MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 16:00
0.85

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 16:00
1.30

SO2 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 16:00
0.05

NO2 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 16:00
0.04

Molimo unesite e-mail adresu vašeg korisničkog računa. Biti će vam poslan verifikacijski kôd. Nakon što primite verifikacijski kôd, moći ćete odabrati novu lozinku za svoj korisnički račun.