MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
0.89

NH3 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
1.90

SO2 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
0.04

NO2 (µg/m3) probni podaci

19.05.2024 15:00
0.23

zakoni, pravilnici, uredbe

Zakon o zaštiti zraka
NN 127/19


Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
NN 72/20


Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
NN 77/20