MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

13.07.2024 17:00
1.62

NH3 (µg/m3) probni podaci

13.07.2024 17:00
5.24

SO2 (µg/m3) probni podaci

24.06.2024 07:00
0.00

NO2 (µg/m3) probni podaci

04.07.2024 14:00
0.00

prijava