MJERNA POSTAJA KAREPOVAC - zadnji nevalidirani podaci

H2S (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 03:00
2.51

NH3 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 03:00
2.48

SO2 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 03:00
2.10

NO2 (µg/m3) probni podaci

11.12.2023 03:00
0.00

pravna regulativa

prijava